LOGIN
Zaloguj się lub Zarejestruj
Avatar
Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Dołącz teraz! To nic nie kosztuje. Uzyskaj pełny dostęp aby korzystać z tej strony

Zresetować hasło - Przypomnij mi moją nazwę użytkownika

Username
Hasło
Remember me

wbmlogo

Wirtualna Biblioteka Metodyczna PCEN :: dział plików RSS

Specjalne potrzeby edukacyjne RSS

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena
Strona:  1 2 Następny »

Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla oddziału przedszkolnego

Pobierz

Krótki opis:
Przedstawiony program terapeutyczny ma na celu zorganizowanie na terenie szkoły zajęć o charakterze korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Celem programu jest wyrównanie opóźnień rozwojowych a tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
Rozmiar:
18.23 Kb
Pobrań:
1162
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Danuta Ćwian
Data dodania:
29 Jun 2015

Program zajęć logopedycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Pobierz

Krótki opis:
Program zajęć logopedycznych przeznaczony dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, u których zdiagnozowano wady wymowy.
Rozmiar:
100.82 Kb
Pobrań:
238
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Edyta Hasiak
Data dodania:
29 Jun 2015

Program zajęć dydaktyczno–wyrównawczych dla klas I – III

Pobierz

Krótki opis:
Głównym założeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.
Rozmiar:
53.35 Kb
Pobrań:
149
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Jacek Merkwa
Data dodania:
29 Jun 2015

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Krótki opis:
Każde dziecko z racji swego upośledzenia umysłowego wymaga opieki, pomocy oraz specjalnych metod kształcenia i wychowania. Celem edukacji osób upośledzonych umysłowo jest wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym.
Rozmiar:
140.56 Kb
Pobrań:
80
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Justyna Porębska
Data dodania:
29 Jun 2015

Program pracy z uczniem słabym w klasie III

Pobierz

Rozmiar:
79.00 Kb
Pobrań:
66
Ocena:
Głosów:0
Licencja:
Autorem tego programu jest Małgorzata Jaworska, a ja jestem modyfikatorem Jest to program dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów Program ten jest zgodny z misją i wizją szkoły. Treści zgodne są z podstawą programową.
Autor:
Jolanta Lichota
Data dodania:
29 Jun 2015

Program pracy z uczniem dyslektycznym

Pobierz

Krótki opis:
Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum mających problemy z czytaniem i pisaniem.
Rozmiar:
129.75 Kb
Pobrań:
50
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Magdalena Berkowicz
Data dodania:
29 Jun 2015

Program pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się.

Pobierz

Krótki opis:
Program pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią.
Rozmiar:
250.92 Kb
Pobrań:
29
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Małgorzata Wojtuń
Data dodania:
29 Jun 2015

Autorski program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Pobierz

Krótki opis:
Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej. Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego.
Rozmiar:
186.31 Kb
Pobrań:
28
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Ewa Łamasz
Data dodania:
29 Jun 2015

Program zajęć logopedycznych

Pobierz

Krótki opis:
Program skierowany jest do dzieci, uczniów klas 0 – III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Rozmiar:
224.70 Kb
Pobrań:
22
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Aneta Ziemba–Szczęsny, Edyta Jakieła
Data dodania:
29 Jun 2015

Program zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Pobierz

Krótki opis:
Program skierowany jest do grupy uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, spowodowanymi deficytami rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych.
Rozmiar:
14.13 Kb
Pobrań:
21
Ocena:
Głosów:0
Autor:
A. Szypuła
Data dodania:
29 Jun 2015
Strona:  1 2 Następny »
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript

Programy nauczania

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania

Wymagane oprogramowanie

Aby móc przeglądać lub edytować wybrany dokument trzeba zainstalować przykładowe oprogramowanie:

  1.     Pakiet biurowy LibreOffice - http://libreoffice.softonic.pl/
  2.     Czytnik plików pdf - http://www.adobe.com/pl/products/reader.html
  3.     Program archwizujący IZArc - http://www.izarc.org/index.html

Projekt EduKom

edukom

Materiały wypracowane przez uczestników szkoleń w ramach projektu EduKom.

 

Przydatne linki

KO.jpgMEN.jpgedukom.jpglogo_cie.gifore.jpgpcen.jpgr_pokl.jpgum.jpgwup.jpgKO.jpgMEN.jpgedukom.jpglogo_cie.gifore.jpgpcen.jpgr_pokl.jpgum.jpgwup.jpg