LOGIN
Zaloguj się lub Zarejestruj
Avatar
Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Dołącz teraz! To nic nie kosztuje. Uzyskaj pełny dostęp aby korzystać z tej strony

Zresetować hasło - Przypomnij mi moją nazwę użytkownika

Username
Hasło
Remember me

wbmlogo

Wirtualna Biblioteka Metodyczna PCEN :: dział plików RSS

Język polski RSS

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena
Strona:  1 2 Następny »

Program koła ortograficznego dla klas IV - VI

Pobierz

Krótki opis:
Propozycje zawarte w programie służą wyrównywaniu szans edukacyjnych, poszerzaniu i utrwalaniu swoich umiejętności oraz wyrabianiu czujności i poprawności ortograficznej. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które skutecznie będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii.
Rozmiar:
247.64 Kb
Pobrań:
201
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Agnieszka Dąbrowska
Data dodania:
26 Jun 2015

Program koła polonistycznego

Pobierz

Krótki opis:
Program ten przeznaczony jest dla klasy VI szkoły podstawowej. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że uczniowie,z którymi pracuję, odznaczają się w większości małą sprawnością językową i popełniają liczne błędy. Dlatego program ten ma na celu utrwalenie kluczowych umiejętności, oraz przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji.
Rozmiar:
150.78 Kb
Pobrań:
24
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Teresa Kowalczyk
Data dodania:
26 Jun 2015

Program koła teatralno – polonistycznego

Pobierz

Krótki opis:
Program koła uwzględnia cele dydaktyczne i wychowawcze. Umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt ze sztuką, uwrażliwia na piękno, wzbogaca wiedzę i słownictwo, stwarza możliwości do samorealizacji, wdraża do odpowiedzialności.
Rozmiar:
235.82 Kb
Pobrań:
15
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Maria Kozioł
Data dodania:
26 Jun 2015

Program kółka polonistycznego w kl. III gimnazjum

Pobierz

Krótki opis:
Program kółka polonistycznego przeznaczony jest dla gimnazjalistów kończących szkołę, którym zależy na osiągnięciu możliwie najlepszych wyników na egzaminie w części humanistycznej.
Rozmiar:
177.89 Kb
Pobrań:
79
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Jolanta Omachel
Data dodania:
26 Jun 2015

Program kółka polonistycznego w klasach IV – VI

Pobierz

Rozmiar:
47.60 Kb
Pobrań:
504
Ocena:
Głosów:0
Licencja:
Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Ma on na celu utrwalenie kluczowych umiejętności, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także do innych konkursów polonistycznych.
Autor:
Ireneusz Pawliszyn
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania języka polskiego

Pobierz

Krótki opis:
„Program nauczania języka polskiego” przeznaczony dla klas l, II i III gimnazjum jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, która obowiązuje od września 2009 roku.
Rozmiar:
113.50 Kb
Pobrań:
6
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Elżbieta Kasiarz, Tomasz Kyc
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania języka polskiego dla klas IV –VI

Pobierz

Krótki opis:
Program nastawiony jest na wszechstronny rozwój ucznia. Skierowany jest również do dzieci, które ujawniają wielorakie inteligecje. Program wdraża do samokształcenia, aktywnego poznawania świata. Wyposaża ucznia w kluczowe umiejętność: mówienia, pisania, czytania, rozumowania, odbioru tekstów kultury.
Rozmiar:
83.97 Kb
Pobrań:
5
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Olga Polek
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania języka polskiego na zajęciach dodatkowych

Pobierz

Krótki opis:
Program do zajęć dodatkowych jest przeznaczony dla klas III gimnazjum. Jest zgodny z Podstawą Programową oraz obowiązującym programem nauczania języka polskiego w gimnazjum, Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Rozmiar:
23.71 Kb
Pobrań:
23
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Ewa Młynarska
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Pobierz

Krótki opis:
Program przeznaczony jest dla II etapu edukacyjnego – klasy IV – VI szkoły podstawowej. Autorką programu jest Marlena Derlukiewicz. Autorem modyfikacji jest Ewa Beń. Program jest zgodny z nową podstawą programową, prawem oświatowym oraz przepisami wewnątrzszkolnymi.
Rozmiar:
40.27 Kb
Pobrań:
6
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Ewa Bień
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania z języka polskiego dla klas IV-VI

Pobierz

Krótki opis:
Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, nie zakłada jednak sztywnego potraktowania treści w obrębie danej klasy, lecz możliwość ich przesunięcia.
Rozmiar:
57.00 Kb
Pobrań:
5
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Anna Wilk, Maria Warchoł
Data dodania:
26 Jun 2015
Strona:  1 2 Następny »
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript

Wymagane oprogramowanie

Aby móc przeglądać lub edytować wybrany dokument trzeba zainstalować przykładowe oprogramowanie:

  1.     Pakiet biurowy LibreOffice - http://libreoffice.softonic.pl/
  2.     Czytnik plików pdf - http://www.adobe.com/pl/products/reader.html
  3.     Program archwizujący IZArc - http://www.izarc.org/index.html

Projekt EduKom

edukom

Materiały wypracowane przez uczestników szkoleń w ramach projektu EduKom.

 

Przydatne linki

KO.jpgMEN.jpgedukom.jpglogo_cie.gifore.jpgpcen.jpgr_pokl.jpgum.jpgwup.jpgKO.jpgMEN.jpgedukom.jpglogo_cie.gifore.jpgpcen.jpgr_pokl.jpgum.jpgwup.jpg