LOGIN
Zaloguj się lub Zarejestruj
Avatar
Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Dołącz teraz! To nic nie kosztuje. Uzyskaj pełny dostęp aby korzystać z tej strony

Zresetować hasło - Przypomnij mi moją nazwę użytkownika

Username
Hasło
Remember me

Wirtualna Biblioteka Metodyczna PCEN :: dział plików RSS

Edukacja wczsnoszkolna RSS

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena
Strona:  « Poprzedni 1 2 3 Następny »

Program nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Krótki opis:
Program nauczania autorstwa Teresy Janickiej - Panek. Autorem modyfikacji jest Konrad Bień. Program przeznaczony jest na cykl trzyletni. Jest zgodny z podstawą programową, prawem oświatowym i przepisami wewnątrzszkolnymi
Rozmiar:
44.68 Kb
Pobrań:
6
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Konrad Bień
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Krótki opis:
Program nauczania dla I etapu –edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” autorstwa Teresy Janickiej - Panek odpowiada moim wymaganiom, oczekiwaniom rodziców, jest dostosowany do warunków środowiskowych oraz możliwości uczniów. Modyfikacja programu dotyczy poszerzenia rozdziału „Główne założenia edukacji wczesnoszkolnej w świetle konstruktywistycznej teorii uczenia się”.
Rozmiar:
44.75 Kb
Pobrań:
12
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Barbara Serafin
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI

Pobierz

Krótki opis:
Program nauczania języka polskiego został opracowany w oparciu o program „Czytać, myśleć, uczestniczyć” Marleny Derlukiewicz. Jest zgodny z aktualną Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i przeznaczony dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) do serii podręczników Słowa na start.
Rozmiar:
1,182.50 Kb
Pobrań:
14
Ocena:
Głosów:0
Autor:
E. Urban
Data dodania:
26 Jun 2015

Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej

Pobierz

Krótki opis:
„Przyrodo, witaj!” to program przedmiotowy do nauczania przyrody na drugim etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. Jego autorami są: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson. Moja modyfikacja dotyczy układu treści i polega na wzbogaceniu go o dodatkowe treści dotyczące ochrony przyrody w najbliższej okolicy oraz edukacji ekologicznej.
Rozmiar:
394.50 Kb
Pobrań:
9
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Bożena Szymaszek
Data dodania:
26 Jun 2015

Program pracy koła tanecznego dla kl. I-III

Pobierz

Krótki opis:
Proponowany przeze mnie program zajęć muzyczno — ruchowych jest przeznaczony do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas I — III. Ma on na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
Rozmiar:
53.08 Kb
Pobrań:
71
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Elżbieta Droździak
Data dodania:
26 Jun 2015

Program Terapii Zabawowej

Pobierz

Krótki opis:
Program terapii zabawowej jest dopełnieniem do programu MAC „Bawię się i uczę”. Opracowany został z myślą o dzieciach pięcio i sześcioletnich z oddziału przedszkolnego.
Rozmiar:
89.50 Kb
Pobrań:
30
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Lucyna Skawska, Angelika Bucior, Ewa Paszkowska
Data dodania:
26 Jun 2015

Program z zakresu edukacji plastycznej

Pobierz

Krótki opis:
Program odzwierciedla treści z Programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa Nowa Era „Ku dziecku” autorstwa Barbary Bilewicz – Kużni i Teresy Parczewskiej, uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
Rozmiar:
131.08 Kb
Pobrań:
5
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Ewa Czyżyk
Data dodania:
26 Jun 2015

Program zajęć dla dzieci pragnących poprawić technikę czytania i pisania

Pobierz

Krótki opis:
Głównym celem edukacji polonistycznej w I etapie kształcenia uczniów szkoły podstawowej jest kształcenie u uczniów sprawności w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Dodać do tego należy również umiejętności ponadprzedmiotowe, które maja zapewnić dobre funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Rozmiar:
260.26 Kb
Pobrań:
49
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Halina Kasprzyk
Data dodania:
26 Jun 2015

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Pobierz

Krótki opis:
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla grupy dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Zdarza się, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości i umiejętności, a jest to spowodowane różnymi przyczynami będącymi podstawą niepowodzeń szkolnych.
Rozmiar:
48.77 Kb
Pobrań:
50
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Krystyna Buć
Data dodania:
26 Jun 2015

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w edukacji polonistycznej w klasie I

Pobierz

Krótki opis:
Program jest adresowany w szczególności do dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce. Treści kształcenia odnoszą się do edukacji polonistycznej w klasie I i ma charakter wspierający.
Rozmiar:
58.52 Kb
Pobrań:
38
Ocena:
Głosów:0
Autor:
Ewa Wiśniowska
Data dodania:
26 Jun 2015
Strona:  « Poprzedni 1 2 3 Następny »
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript

Struktura katalogów